همه چیز در رابطه با بیحسی ها

همه چیز در رابطه با بیحسی ها

همه چیز در رابطه با بیحسی ها :گیرنده درد در لایه های سطحی پوست هستند و هنگامی که محرک خارجی در قسمتی از پوست وجود داشته باشد گیرنده های درد آن قسمت تحریک شده و پتانسیل عمل تا مغز یا نخاع رفته و توسط دستگاه عصبی مرکزی تحلیل شده و باعث ایجاد واکنش های لحظه ای میشود.

حالا عملکرد بی حسی ها چیست؟
بی حسی های موضعی با اثرگذاری روی نورون های آن منطقه جلوی ایجاد پتانسیل عمل را میگیرند. و به این معناست که اصلا پیام درد به مغز نمیرسد که بخواهد تحلیل کند.
در بی حسی ها مواد مختلفی از جمله لیدوکائین وجود دارد.
نکته مهم:
لیدوکائین خاصیت رنگبری شدیدی دارد اگر حین کار از بی حسی استفاده میکنید باید دقت کنین که لیدوکائین داشته باشد. ولی بی حسی های قبل کار حتی لیدوکائین هم داشته باشند به علت اینکه کامل پاک میشوند مشکلی ایجاد نمیکند.

از بی حسی های قبل کار به پماد TKTX، عقرب یا مورچه میتوان اشاره کرد.

 

 

 

بی حسی حین کار:
بی حسی ها حتما باید داخل پوست نفوذ کنند و شروع به بی حسی نمایند و معمولا بعد از 5 دقیقه بی حسی اعمال میشد.
ازبی حسی های حین کار میتوان به بی حسی بی ال، یخی جیلانگ و مایع TKTX  اشاره کرد.

 

اخرین نوع بی حسی ها پد بیحسی میباشدکه برای لب خیلی کاربرد دارند و قبل و حیل کار استفاده میشوند.
می توان به پد های MST و بی ال اشاره کرد.

 

ممنون که با مقاله همه چیز در رابطه با بیحسی ها با ما همراه بودید.